W Luboniu pod Poznaniem w dniach 19-20 października odbyło się XXXV Seminarium Techniczne Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Temat przewodni tej edycji wydarzenia brzmiał „Innowacja jako elementy optymalizacji kosztów i ochrony środowiska”.

Uczestnicy Seminarium, wśród nich przedstawiciele wielkopolskiego odziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, naukowcy i reprezentacji firm i organizacji drogowych, wysłuchali szeregu prezentacji i referatów.

Ożywiona dyskusja towarzyszyła tematowi prac Rady Ekspertów powołanej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Uczestnicy Seminarium rozmawiali o tym jakie powinny być pozacenowe kryteriach rozstrzygania przetargów drogowych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia na portalu ViaExpert:

tiny.pl/gc9zr