Postanowieniem zarządu, PSWNA postanowiło reaktywować Komisję Emulsyjną.

W dniu 29.05.2018 odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele firm Eurovia Polska S.A, Bitunova Sp. z o.o, OLAN Południe Sp. z o.o, Lotos Asfalt Sp. z o.o., COLAS Polska S.A.

Podczas spotkania ustalono, że koordynatorem prac komisji zostanie pan Dawid Żymełka, dawid.zymelka@eurovia.pl, przy wsparciu pana Bartosza Sobieszczuka, bartosz.sobieszczuk@bitunova.eu.

Podczas spotkania ustalono, że wkrótce zostaną wykonane:

  • Opracowanie regulaminu pracy komisji
  • Harmonogram pracy komisji
  • Zaproszenie do współpracy w komisji przedstawicieli firm produkujących emulsje i firmy stosujące emulsje w realizacji kontraktów.

Celem reaktywacji Komisji Emulsyjnej jest podniesienie wiedzy na temat emulsji asfaltowych w branży drogowej, a tym samym podniesienie jakości wykonywanych robót.
Cel ten powinien być osiągnięty poprzez opracowanie dokumentów technicznych i specyfikacji dotyczących produkcji i zastosowania emulsji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.