EAPA i Eurobitume utworzyły grupę zadaniową ds. przedstawiania dowodów na zalety asfaltu i promowania korzyści płynących ze stosowania asfaltu przy budowie dróg.

Grupa przygotowała tzw. „Plan Komunikacji”, który zawiera kolejne etapy kampanii promującej zalety nawierzchni asfaltowych. PSWNA uczestniczy w kosztach tego przedsięwzięcia.

Pierwszym etapem kampanii jest utworzona strona internetowa www.AsphaltAdvantages.com.

Zalety nawierzchni asfaltowych są przedstawione na stronie w czterech grupach – Trwałość, Komfort, Bezpieczeństwo i Ekonomia –  i są oparte na potwierdzonych faktach i badaniach.

Strona Zalety Asfaltu jest utworzona w języku angielskim. Cześć materiałów będzie tłumaczona na język polski i publikowana na specjalnej stronie przygotowywanej przez PSWNA.