ORLEN Asfalt dołączył do grona Członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza kilkadziesiąt firm reprezentujących praktycznie każdy obszar związany z funkcjonowaniem drogownictwa w Polsce.

ORLEN Asfalt z Grupy ORLEN jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. W Grupie ORLEN asfalty wytwarzane są w pięciu ośrodkach produkcyjnych, zlokalizowanych w Płocku, Trzebini, Pardubicach (Czechy), Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa). W ofercie spółki znajdziemy asfalty drogowe, modyfikowane ORBITON i wysokomodyfikowane ORBITON HiMA oraz przemysłowe.

Oprócz działalności handlowej, ORLEN Asfalt prowadzi także prace badawcze i rozwojowe w zakresie technologii oraz zastosowań produkowanych asfaltów. Współpracuje z wieloma jednostkami akademickimi oraz badawczymi jak również świadczy usługi doradcze w zakresie lepiszczy asfaltowych – ich doboru, właściwości oraz zastosowań. – ORLEN Asfalt jest jednym z liderów jeśli chodzi o sprzedaż asfaltów w Polsce. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w stosowaniu technologii asfaltowej, które wnosimy do PSWNA jako nasz kapitał. Tym samym chcemy wesprzeć Stowarzyszenie w podejmowaniu i realizacji inicjatyw, mających na celu promowanie wiedzy, efektywności i bezpieczeństwa asfaltowej technologii budowy dróg, a także w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla polskiego drogownictwa – powiedział Marek Pietrzak – Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

PSWNA wspiera i promuje wszelkie działania  prowadzące do rozwoju wiedzy z zakresu drogownictwa w Polsce i propaguje nowoczesne technologie asfaltowe. Obecność ORLEN Asfalt w strukturach PSWNA niewątpliwie wzmocni pozycję i siłę oddziaływania Stowarzyszenia.

– Wierzymy, że współpraca przyniesie każdej ze stron wiele korzyści. Z radością witamy ORLEN Asfalt w naszym gronie wyczekując wspólnych działań i inicjatyw nakierowanych na efektywne wspieranie działań w zakresie rozwoju drogownictwa w Polsce – podkreślił Andrzej Wyszyński, Prezes Zarządu PSWNA.