LIST INTENCYNY

Z inicjatywy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), w dniu 13.12.2018 roku Zarząd PSWNA podjął uchwałę o powołaniu Komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu.

Komisja to dobrowolne zrzeszenie firm w ramach działalności PSWNA, które wyraziły chęć współpracy w zakresie rozwoju technologii asfaltowych w Polsce, a także w propagowaniu technologii z wykorzystaniem granulatu.

Budowa nowych dróg często wywiera znaczący wpływ na środowisko naturalne. W sektorze budownictwa drogowego rośnie świadomość ekologiczna, która powinna przyczynić się do minimalizacji użycia zasobów naturalnych tj. w głównej mierze kruszyw. Regulacje prawne, plany i strategie UE zachęcają do wykorzystywania materiałów z odzysku.

Obecnie przed producentami mieszanek mineralno-asfaltowych oraz przed wykonawcami stoją wyzwania związane z nadchodzącymi nieuchronnie zmianami na polskim rynku drogowym. Wyzwania te dotyczą kolejnych projektów nowych dróg ale także remontów istniejącej sieci drogowej, która szczególnie od 2004 roku była intensywnie rozbudowywana na szczeblu krajowym i samorządowym.

W kontekście tego typu potrzeb rynkowych największym wyzwaniem dla producentów i wykonawców nawierzchni z mma jest przekonanie administracji drogowej wszystkich szczebli co do tego, że użycie technologii z powtórnie odzyskanym materiałem z nawierzchni asfaltowych jest jedną z najkorzystniejszych ekologicznie i ekonomicznie opcji dla planowanych zabiegów remontowych, a także budowy nowych dróg.

Komisja jako podstawę swojej działalności chcę przyjąć szeroko pojęte działania związane z rozwojem oraz propagowaniem i promocją wiedzy o produkcji i wykonaniu nawierzchni z użyciem granulatu asfaltowego. Działania te będą prowadzone między innymi poprzez:

  • opracowanie wzorcowych dokumentów technicznych / instrukcji dotyczących produkcji i wykonawstwa z technologią granulatu „na zimno” i „na gorąco”,
  • działalność informacyjno-szkoleniową na temat technologii recyklingu poprzez organizację seminariów technicznych dla biur projektowych oraz dla zarządców dróg wszystkich szczebli i kategorii,
  • publikację materiałów dotyczących mma z granulatem asfaltowym w prasie branżowej,
  • publikację materiałów dotyczących granulatu asfaltowego na stronie internetowej PSWNA.

W przekonaniu, że aktywność Komisji działającej w ramach PSWNA może w efektywny sposób przyczynić się do rozwoju i promocji technologii, gorąco zachęcamy i zapraszamy Państwa do przyłączenia się do grona firm zrzeszonych w PSWNA, a także we wspólnych działaniach w ramach prac Komisji na rzecz rozwoju rynku produkcji mma z granulatem w Polsce. Liczymy na Państwa obecność we wspólnych działaniach.

Z poważaniem,

Zarząd PSWNA