W dniu 22 września podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, została podjęta uchwała o powołaniu Komisji ds. Dokumentacji. Przewodniczącą Komisji została p. Aldona Mizgalska.

Decyzję o powołaniu Komisji Zarząd warunkuje postępującym i wzmożonym powstawaniem wielu istotnych dokumentów technicznych do stosowania w drogownictwie, które wymagają opiniowania i weryfikacji. PSWNA gromadzi grono ekspertów z branży budownictwa drogowego, wiodących producentów mieszanek mineralno-asfaltowych, materiałów i surowców do budowy dróg oraz firmy wykonawcze, którym zależy na poprawie jakości sieci drogowej w Polsce, co stanowi ogromną wartość m.in. dla administracji. Dlatego tak ważnym jest, aby Stowarzyszenie miało wpływ na treść i zawartość dokumentów.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w pracach tego zespołu prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: biuro@pswna.pl