W dniu 4 marca 2020 r. z rekomendacji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i na mocy podjętej uchwały w trakcie posiedzenia Zarządu PSWNA, została powołana Komisja ds. środowiska. Jej przewodniczącą decyzją Zarządu zostaje Ewelina Karp-Kręglicka, Członek Zarządu PSWNA.

Głównym powodem powstania nowej Komisji przy PSWNA jest fakt, że branża drogowa
w tym obszarze widzi dużą potrzebę debaty, wypracowywania aktualnych rekomendacji zmian w tym obrębie oraz procedowania w kwestii nowych regulacji prawnych w zakresie środowiskowym, które są uwzględniane w procesie inwestycyjnym oraz w działalności utrzymaniowej w drogownictwie.

W kolejnych tygodniach funkcjonowania Komisji ds. środowiska będą poszukiwane chętne osoby do koordynacji prac komisji, nowi członkowie komisji wśród wszystkich firm członkowskich PSWNA zainteresowani aktywnym zaangażowaniem w pracę tego podmiotu.