PSWNA przesłało do Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju pana Zbigniewa Rynasiewicza uwagi stowarzyszenia odnośnie projektów zmian rozporządzeń dotyczących:

 -warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji
– warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji

 Uwagi do projektów rozporządzeń MIiR.pdf, 2761KB

 Załącznik do uwag do projektów rozporządzeń MIiR.pdf, 391KB