dotyczące wniosku o przeprowadzenie niezależnej, rzetelnej analizy ekonomicznej w kontekście doboru technologii dla planowanych do 2025 r. inwestycji w drogi krajowe i autostrady w Polsce.

Pismo OIGD i PSWNA .pdf, 428KB