28 marca 2008

W dniu 28 marca 2008 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, w czasie których podjęto ważne dla Stowarzyszenia uchwały.

Członkowie WZC na podstawie wyników tajnego glosowania podjęli uchwałę o uzupełnienie oraz poszerzeniu składu Zarządu.
Zgodnie z podjętymi uchwałami p. Adama Wojczuk (LOTOS Asfalt Sp. z o.o.) został wybrany na stanowisko Skarbnika PSWNA, a p. Jerzy Wójcik (BUDIMEX-DROMEX S.A.) został Członkiem Zarządu.
Obecny skład Zarządu PSWNA:

Dariusz Słotwiński

– Prezes Zarządu (STRABAG Sp. z o.o.)

Andrzej Wyszyński

– Wiceprezes Zarządu (POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.)

Witold Szrajber

– Sekretarz (STRABAG Sp. z o.o.)

Adam Wojczuk

– Skarbnik (LOTOS Asfalt Sp. z o.o.)

Piotr Heinrich

– Członek Zarządu (ORLEN Asfalt Sp. z o.o.)

Jerzy Wójcik

– Członek Zarządu (BUDIMEX-DROMEX S.A.)