XXXII Seminarium Techniczne PSWNA pod hasłem „ASPHALT ADVANTAGES – KORZYŚCI NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”, odbyło się w dniach 23 – 25.03.2015r. w Hotelu BOSS w Warszawie

Program Seminarium został podzielony na trzy bloki tematyczne:

  • Kierunki zmian mających na celu uzyskanie wysokiej jakości budowanych dróg, gwarancje jakości  oraz doskonalenie przepisów technicznych.
  • Dobre praktyki w realizacji projektów drogowych widziane ze strony Zamawiającego, Nadzoru  i Wykonawcy. W bloku tym prelegenci zaprezentują doświadczenia z budowy Autostrady A-2, odcinek Emilia – Stryków, gdzie po raz pierwszy w Polsce zastosowano technologię „kompaktasfalt”.
  • Korzyści nawierzchni asfaltowych w obszarach: bezpieczeństwo, ekologia, komfort, trwałość i ekonomia

Wśród prelegentów Seminarium wystąpili przedstawiciele nauki i praktyki z Polski, Belgii, Niemiec i Szwecji.

Honorowy Patronat nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W seminarium uczestniczyło 120 osób, które reprezentowały 60 firm i instytucji branży drogowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w XXXII Seminarium PSWNA i zapraszamy na kolejne, planowane na październik 2015 roku.

Szczegółowe relacje z XXXII Seminarium ukażą się w numerze 2/2015 kwartalnika NAWIERZCHNIE ASFALTOWE oraz w relacjach opublikowanych przez Patronów Medialnych Seminarium.