Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zaprasza na XXXIII Seminarium Techniczne PSWNA, które odbędzie się w dniach 27-28 października 2015r. w Hotelu BOSS – Warszawa-Miedzeszyn, pod hasłem:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A DOBÓR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DROGOWYCH

Patronat honorowy nad Seminarium objęła:

Sejmowa Komisja Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przygotowujemy trzy bloki tematyczne, które będą zaprezentowane oraz przedyskutowane na seminarium:

  • Nowe wyzwania w drogownictwie
  • Dobre praktyki w drogownictwie na przykładzie zrealizowanych kontraktów
  • Innowacyjne nawierzchnie drogowe, ich wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój

Zapraszamy do udziału w Seminarium.

 Program XXXIII Seminarium.pdf, 467KB

 Karta Uczestnictwa_XXXIII Seminarium.pdf, 435KB