Wyzwania i możliwości wynikające z dążenia do zeroemisyjności, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz polskie i unijne regulacje środowiskowe dotyczace budownictwa drogowego – to tematy Sympozjum „Budownictwo drogowe w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych”, które w środę 27 października obędzie się na Politechnice Warszawskiej. Wezmą w nim udział przedstawiciele biznesu, nauki i administracji. Wydarzenie będzie transmitowane online.

W sympozjum wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, administracji drogowej oraz przedstawiciele uczelni i firm związanych z branżą drogową.

Eksperci porozmawiają m.in. o tym, czy środowiskowe regulacje UE stanowią ograniczenia rozwojowe, czy też są szansą na znaczący rozwój biznesowy i wzrost innowacyjności przemysłu. Uczestnicy będą też dyskutować o barierach we wdrażaniu rozwiązań spełniających wyzwania klimatyczne i gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie drogowym. Poruszony zostanie też temat synergii świata nauki, administracji i przemysłu w odpowiedzi na potrzeby klimatyczne UE.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu w trybie zdalnym. Sympozjum rozpocznie się o godz. 10:30 i potrwa 2 godziny. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kliknąć w link: www.il.pw.edu.pl/sympozjum-pw-i-lotos-asfalt-27-10-2021.  

Sympozjum „Budownictwo drogowe w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych” jest organizowane wspólnie przez Politechnikę Warszawską oraz spółkę LOTOS Asfalt.

Program wydarzenia:

Otwarcie wraz z wystąpieniami zaproszonych gości

Potrzeby i cele klimatyczne Polski i UE

Badania naukowe jako odpowiedź na wyzwania programu Europejski Zielony Ład

Kierunki działalności B+R w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i społeczne

Debata dotycząca wyzwań klimatycznych i gospodarczych w budownictwie drogowym z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i administracji.

Konkluzje

Networking