LIST INTENCYNY

Z inicjatywy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), w dniu 13.12.2018 roku Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych. Komisja to dobrowolne zrzeszenie firm w ramach działalności PSWNA, które wyraziły chęć współpracy w zakresie promocji technologii asfaltowych wśród zarządców i administratorów dróg samorządowych.

Komisja jako podstawę swojej działalności chcę przyjąć szeroko pojęte działania związane z rozwojem oraz propagowaniem i promocją wiedzy o nawierzchniach asfaltowych wśród zarządców i administratorów dróg samorządowych. Cele Komisji to poprawa jakości dróg samorządowych wykonywanych w technologiach asfaltowych poprzez rozpowszechnianie niezbędnych instrukcji technicznych, szerzenie dobrych praktyk i wsparcie w zakresie technicznym dotyczącym prawidłowego wykonania i kontroli jakości prac wykonanych w tych technologiach.

Do zadań Komisji należy:

  1. Opracowanie planu działań i wstępnego budżetu.
  2. Inicjowanie i wspomaganie prac studialnych i badawczych służących rozwojowi technologii asfaltowych na drogach samorządowych.
  3. Inicjowanie działań związanych z przygotowaniem szkoleń i opracowań w zakresie tematyki interesującej samorządowców, służącej osiągnięciu celów postawionych Komisji.
  4. Wnioskowanie do zainteresowanych firm i członków wspierających o współfinansowanie prac studialnych wykonywanych dla potrzeb Komisji.
  5. Powoływanie zespołów roboczych lub wykonawców indywidualnych do realizacji prac studialnych dla potrzeb Komisji, a zlecanych przez Zarząd PSWNA.
  6. Merytoryczny odbiór prac wykonanych dla Komisji, a zlecanych przez Zarząd PSWNA.

W przekonaniu, że aktywność Komisji działającej w ramach PSWNA może w efektywny sposób przyczynić się do rozwoju i promocji technologii asfaltowych dla dróg samorządowych, gorąco zachęcamy Państwa do przyłączenia się do grona firm zrzeszonych w PSWNA, a także do współpracy w ramach prac Komisji.

Z poważaniem,

Zarząd PSWA