autostrada
Asfalt

Władze PSWNA

Andrzej Wyszynski

Andrzej Wyszyński

Prezes Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2007 roku. Jednocześnie od lat związany jest z branżą drogową, a obecnie pełni funkcję Prezesa spółki PRInż-1 Sp. z o.o. należącej do grupy Polimex-Mostostal. Wcześniej związany między innymi z takimi firmami jak: Eurovia Polska S.A., Polimex-Mostostal S.A., Colas Polska sp. z o.o.

Andrzej Wyszyński jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej. Kształcił się także podyplomowo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i na L’Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja).

Ewelina Karp-Kreglicka

Ewelina Karp-Kręglicka

Wiceprezes Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2013 roku. Jednocześnie od stycznia 2010 roku pełni funkcję Dyrektora ds. zapewnienia jakości w firmie Budimex S.A. Od 2006 do 2009 roku była związana z firmą Heilit Woerner Polska Sp z o.o. gdzie pełniła funkcję Kierownika ds. zapewniania jakości. Wcześniej od 2004 do 2005 roku Zastępca Kierownika ds. jakości i Inżynier Budowy w Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., a od 2002 do 2004 roku jako Inżynier Budowy w Complex Projekt 2.

Ewelina Karp-Kręglicka ukończyła Politechnikę Częstochowską na specjalizacji „Konstrukcje budowlane i inżynierskie”. Jest również absolwentką programu stypendialnego Erasmus-Sokrates na Katolickim Uniwersytecie w Leuven Belgia oraz ukończyła podyplomowe międzynarodowe studia menadżerskie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

 

Oliwia Merska

Oliwia Merska

Członek Zarządu PSWNA

W strukturach Zarządu PSWNA od 2020 r. Od 2009 r. nierozłącznie związana zawodowo z Eurovia Polska S.A. gdzie obecnie pełni funkcję Technologa ds. Badań i Rozwoju. W latach 2015 – 2019 pracowała jako Technolog Kontraktu: „Budowa obwodnicy m. Szczecinka w ciągu drogi S-11”.

Oliwia Merska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jak również absolwentką Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje wykształcenie uzupełniła również studiami podyplomowymi w zakresie Zarządzania Jakością.

 

Tomasz Przeradzki

Tomasz Przeradzki

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2012 roku. Jednocześnie od 2007 roku związany zawodowo z Atlas Copco Polska, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego. Od 2004 do 2007 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Dynapac Polska. Wcześniej od 2001 do 2004 roku Prezes Zarządu Metso Minerals Polska, a od 1994 do 2001 roku Prezes Zarządu Svedala Polska.

Tomasz Przeradzki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Handlu, Transportu i Usług.

 

Adam Wojczuk

Adam Wojczuk

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2008 roku. Jednocześnie od kwietnia 2004 roku związany zawodowo z Lotos Asfalt Sp. z o.o. Od początku zatrudnienie do października 2013 roku zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego, a od listopada 2013 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Strategii Rozwoju.

Adam Wojczuk ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budownictwa Lądowego. Jest również absolwentem programu Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Adam Zapasnik

Adam Zapaśnik

Członek Zarządu PSWNA

Adam Zapaśnik jest związany z PSWNA od 2020 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A., które weszło w skład grupy Bilfinger Infrastructure, a obecnie Porr S.A. W ramach swojej pracy zawodowej pracował na budowach zajmując stanowiska inżynierskie oraz kierownicze. Obecnie pełni w firmie Porr S.A. funkcję Dyrektora Operacyjnego w Regionie Polska Centralna.

Adam Zapaśnik jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej, a także studiów magisterskich na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej i studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej, mostowej i konstrukcyjno-budowlanej.

Małgorzata Kowalska

Małgorzata Kowalska

Członek Zarządu PSWNA

Karierę zawodową rozpoczęła w roku 2000 w Zakładzie Budowy Aparatury. Ze spółką ORLEN Asfalt związana od 2004 roku. Od roku 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Handlu a od lutego 2022 objęła również stanowisko Członka Zarządu ORLEN Asfalt. Pełniła również funkcję Prezesa Zarządu spółki ORLEN Asfalt Česká republika, odpowiadającej za sprzedaż asfaltów produkowanych w rafineriach w Pardubicach i Litvinovie w Czechach. Na przestrzeni lat brała udział w wielu projektach biznesowych, związanych z integracją i optymalizacją sprzedaży asfaltów w Grupie ORLEN.

Ukończyła Politechnikę Warszawską na kierunku Technologia Chemiczna, swoje wyksztalcenie poszerzała o studia podyplomowe z zakresu zarządzanie projektami, marketingu i finansów. 

Email
Scroll to top