autostrada
Asfalt

Władze PSWNA

Ewelina Karp-Kreglicka

Ewelina Karp-Kręglicka

Prezes Zarządu PSWNA

Pełni funkcję Prezesa Zarządu VIII kadencji w latach 2023-2026, a w w Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2013 roku. 

Ewelina Karp-Kręglicka jest cenionym w branży menadżerem, absolwentką wydziału budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, stypendystką Katholical University w Leuven, obecnie doktorantką Politechniki Wrocławskiej.

Z branżą wykonawczą związana jest od początku swojej kariery zawodowej, którą rozwijała w firmach: Complex Projekt 2 (2002-2004) Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o (2004-2005), Heilit Woerner Polska Sp. z o.o (2006-2009)‎. Od 2010 roku jest związana z firmą Budimex, w której zarządza obszarami: zakupów, jakości i środowiska, jest członkiem Komitetu Wykonawczego Spółki oraz Prezesem Circular Construction, spółki z grupy Budimex

 

Oliwia Merska

Oliwia Merska

Członek Zarządu PSWNA, Skarbnik

W strukturach Zarządu PSWNA od 2020 r. Od 2009 r. nierozłącznie związana zawodowo z Eurovia Polska S.A. gdzie obecnie pełni funkcję Technologa ds. Badań i Rozwoju. W latach 2015 – 2019 pracowała jako Technolog Kontraktu: „Budowa obwodnicy m. Szczecinka w ciągu drogi S-11”.

Oliwia Merska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jak również absolwentką Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje wykształcenie uzupełniła również studiami podyplomowymi w zakresie Zarządzania Jakością.

 

Tomasz Przeradzki

Tomasz Przeradzki

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2012 roku. Jednocześnie od 2007 roku związany zawodowo z Atlas Copco Polska, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego. Od 2004 do 2007 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Dynapac Polska. Wcześniej od 2001 do 2004 roku Prezes Zarządu Metso Minerals Polska, a od 1994 do 2001 roku Prezes Zarządu Svedala Polska.

Tomasz Przeradzki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Handlu, Transportu i Usług.

 

Adam Zapasnik

Adam Zapaśnik

Członek Zarządu PSWNA

Adam Zapaśnik jest związany z PSWNA od 2020 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A., które weszło w skład grupy Bilfinger Infrastructure, a obecnie Porr S.A. W ramach swojej pracy zawodowej pracował na budowach zajmując stanowiska inżynierskie oraz kierownicze. Obecnie pełni w firmie Porr S.A. funkcję Dyrektora Operacyjnego w Regionie Polska Centralna.

Adam Zapaśnik jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej, a także studiów magisterskich na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej i studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej, mostowej i konstrukcyjno-budowlanej.

Marcin Opaliński

Marcin Opaliński

Członek Zarządu PSWNA

Marcin to doświadczony menadżer posiadający praktyczną wiedzę, nabytą w średnich i dużych spółkach kapitałowych, w zakresie kreowania i wdrażania strategii biznesowych, projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacji kosztowych, budowania struktur organizacyjnych oraz zarządzania operacyjnego. Nie są mu także obce działania marketingowe czy komunikacyjne.

Z  UNIMOT S.A. związany od czerwca 2022 r. jako członek zespołu odpowiedzialnego za projekt związany z przejęciem i integracją nowo nabytych przez spółkę aktywów asfaltowych.

Od kwietnia 2023 r. Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. 

Przez 25 lat związany był z branżą lotniczą, w latach 2014 - 2020 jako Prezes Zarządu kluczowych spółek Polskiej Grupy Lotniczej – LS Airport Services oraz LS Technics.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej. Rozpoczął studia EMBA w Instytucie Ekonomicznym Polskiej Akademii Nauk, jest także słuchaczem Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Email
Scroll to top