Ewelina Karp-Kręglicka została Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ‎Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych VIII Kadencji

Published: pt., 12/22/2023 - 12:17

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia ‎Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, które odbyło się 7 grudnia 2023 r. wybrano ‎nowego Prezesa Zarządu, nowy skład Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz ‎Sądu Koleżeńskiego. ‎Prezesem Zarządu PSWNA na VIII Kadencję została wybrana Ewelina Karp-Kręglicka. ‎Kadencja nowego zarządu Stowarzyszenia przypadać będzie na lata 2023-‎‎2026.‎

Ewelina Karp-Kręglicka jest cenionym w branży menadżerem, absolwentką wydziału budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, stypendystką Katholical University w Leuven, obecnie doktorantką Politechniki Wrocławskiej. Z branżą wykonawczą związana jest od początku swojej kariery zawodowej, którą rozwijała w firmach: Complex Projekt 2 (2002-2004)‎, Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o     (2004-2005), Heilit Woerner Polska Sp. z o.o (2006-2009)‎. Od 2010 roku jest związana z firmą Budimex, w której zarządza obszarami: zakupów, jakości i środowiska, jest członkiem Komitetu Wykonawczego Spółki oraz Prezesem Circular Construction, spółki z grupy Budimex.

Chciałbym podziękować Członkom Stowarzyszenia za obdarzenie mnie zaufaniem. Jestem zaszczycona, że będę mogła realizować misję PSWNA przez następne 3 lata. Przed nami nowe ambitne wyzwania związane z rozwojem infrastruktury drogowej Polski. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych zakłada na ten cel ‎wydatkowanie środków o wartości 294 mld pln ‎do 2033 roku. ‎Program 100 obwodnic to 28 mld pln do 2030 roku, program Wzmocnienie Krajowej Sieci Drogowej to kolejne inwestycje o wartości 58 mld pln do 2030.

Doceniając dorobek dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, patrzymy w przyszłość, a najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata będzie efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi drogownictwa w Polsce jak również wsparcie firm członkowskich w obszarze technologii mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nowych regulacji, wynikających z dyrektywy CSRD to jest europejskich standardów raportowania wskaźników ESG (ang. Environmental, Social, Governance) – powiedziała Prezes PSWNA Ewelina Karp-Kręglicka. W tym momencie chciałabym również przekazać serdeczne podziękowania za pracę oraz zaangażowanie dotychczasowemu Prezesowi PSWNA Panu Andrzejowi Wyszyńskiemu, który od ponad trzech kadencji budował we współpracy z naszymi Członkami silną pozycję Stowarzyszenia.

 

Zgromadzenie PSWNA wybrało także pozostałe Władze Stowarzyszenia na nową VIII Kadencję. Tworzą je przedstawiciele firm zrzeszonych w organizacji.

 

  1. Skład Zarząd PSWNA składa się z następujących osób:

- Pani Ewelina Karp Kręglicka – Prezes Zarządu

- Pani Oliwia Merska – Członek Zarządu, Skarbnik

- Pan Tomasz Przeradzki – Członek Zarządu

- Pan Adam Zapaśnik - Członek Zarządu

 

  1. Skład Komisji Rewizyjnej:

- Pan Mirosław Król - Przewodniczący

- Pan Łukasz Bargenda

- Pan Tomasz Szymański

 

  1. Skład Sądu Koleżeńskiego:

- Pan Sławomir Słowik

- Pan Jacek Krzemiński

 

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top