Małgorzata Kowalska nowym Członkiem Zarządu PSWNA

Zarząd PSWNA
Published: pt., 05/13/2022 - 10:59

Małgorzata Kowalska karierę zawodową rozpoczęła w roku 2000 w Zakładzie Budowy Aparatury. Ze spółką ORLEN Asfalt związana od 2004 roku. Od roku 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Handlu a od lutego 2022 objęła również stanowisko Członka Zarządu ORLEN Asfalt. Pełniła również funkcję Prezesa Zarządu spółki ORLEN Asfalt Česká republika, odpowiadającej za sprzedaż asfaltów produkowanych w rafineriach w Pardubicach i Litvinovie w Czechach. Na przestrzeni lat brała udział w wielu projektach biznesowych, związanych z integracją i optymalizacją sprzedaży asfaltów w Grupie ORLEN.

Małgorzata Kowalska

Ukończyła Politechnikę Warszawską na kierunku Technologia Chemiczna, swoje wyksztalcenie poszerzała o studia podyplomowe z zakresu zarządzanie projektami, marketingu i finansów. 

Życzymy udanej pracy w Zarządzie PSWNA!

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top