PSWNA poszerzyło skład Zarządu VIII Kadencji

Published: śr., 02/21/2024 - 11:53

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSWNA, które odbyło się 15 lutego 2024 r. wybrano nowego Członka Zarządu którym został Marcin Opaliński. Od kwietnia 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.

Marcin Opaliński to doświadczony menadżer posiadający praktyczną wiedzę, nabytą w średnich i dużych spółkach kapitałowych, w zakresie kreowania i wdrażania strategii biznesowych, projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacji kosztowych, budowania struktur organizacyjnych oraz zarządzania operacyjnego. Nie są mu także obce działania marketingowe czy komunikacyjne.

Z  UNIMOT S.A. związany od czerwca 2022 r. jako członek zespołu odpowiedzialnego za projekt związany z przejęciem i integracją nowo nabytych przez spółkę aktywów asfaltowych. 

Przez 25 lat związany był z branżą lotniczą, w latach 2014 - 2020 jako Prezes Zarządu kluczowych spółek Polskiej Grupy Lotniczej – LS Airport Services oraz LS Technics.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej. Rozpoczął studia EMBA w Instytucie Ekonomicznym Polskiej Akademii Nauk, jest także słuchaczem Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Aktualnie obowiązująca VIII kadencja Stowarzyszenia przypada na lata 2023-2026. Obecny skład Zarząda PSWNA składa się z następujących osób:

- Pani Ewelina Karp Kręglicka – Prezes Zarządu

- Pani Oliwia Merska – Członek Zarządu, Skarbnik

- Pan Tomasz Przeradzki – Członek Zarządu

- Pan Adam Zapaśnik - Członek Zarządu

- Pan Marcin Opaliński – Członek Zarządu

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top