PSWNA prezentuje pierwsze w Polsce wyniki badania rynku destruktu asfaltowego.

Published: wt., 09/20/2022 - 11:22

Celem zrealizowanego w 2022 r. na zlecenie PSWNA pierwszego w Polsce badania była analiza rynku destruktu asfaltowego wraz z przeprowadzeniem badania CATI oraz CAWI oraz przygotowanie wniosków i rekomendacji na podstawie odpowiedzi respondentów.

Jako że współczesne drogi budowane są z materiałów o wysokich parametrach funkcjonalnych, destrukt asfaltowy jest niezwykle cennym surowcem, który
z powodzeniem może zostać ponownie wykorzystany do budowy nowych warstw asfaltowych w inwestycjach drogowych. Mimo jego popularności na rynku, dotychczas nie zostały przeprowadzone badania na temat skali wykorzystania destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych w Polsce, nieznany jest także dostępny wolumen tego surowca. Zrealizowane na zlecenie PSWNA badanie to próba odpowiedzi m.in. na pytania o przeszkody w wykorzystaniu destruktu, potencjał firm, zachęty w jego zastosowaniu oraz co istotne jego zapotrzebowanie zarówno wśród poszczególnych rodzajów zarządców dróg i inwestora oraz firm wykonawczych.

Kilka najważniejszych wniosków:

  • Wykorzystanie destruktu asfaltowego w sieciach drogowych zadeklarowało niemal 76% Zarządców Dróg.
  • Prawie 80% badanych firm wykonawczych używa w swojej działalności destruktu asfaltowego.
  • Przeważającym wykorzystaniem destruktu asfaltowego jest umacnianie poboczy, wskazane przez 82,5% respondentów.
  • Decydujące w przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych są względy finansowe i ekologiczne.

Sponsorami z ramienia PSWNA zrealizowanego badania były firmy: Budimex, Colasa, Eurovia, Lotos Asfalt, Masfalt, Nynas, Orlen Asfalt oraz PORR.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się ze szczegółowymi wnioskami raportu ze zrealizowanego projektu badań proszone są o kontakt pod adresem: biuro@pswna.pl

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top