RECYKL Organizacja Odzysku S.A. oficjalnie dołącza do PSWNA.

Published: śr., 04/10/2024 - 11:15

RECYKL Organizacja Odzysku S.A. od 2004 r. zajmuje się przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem zużytych opon. Firma produkuje 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐒𝐌𝐀𝐏𝐎𝐋® do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA), wytwarzany z wysokiej wytrzymałości włókien syntetycznych wykorzystywanych w produkcji nowoczesnych opon. Technologia została opracowana w Polsce i jest rozwijana we współpracy z firmą Zeppelin. RECYKL Organizacja Odzysku S.A. posiada również zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, pozwalające uzyskać wysokiej jakości 𝐩𝐮𝐝𝐞𝐫 𝐠𝐮𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫® o wymaganym przez odbiorców uziarnieniu: 0,0-0,4, 0,0-0,6, 0,0-0,8 mm.

RECYKL Organizacja Odzysku S.A. wraz z Reco-Trans Sp. z o.o. oraz Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o. od 2010 r. należą do 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐲 𝐑𝐄𝐂𝐘𝐊𝐋 𝐒.𝐀. Profil spółek obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi jakimi są zużyte opony. W zakładach produkcyjnych firmy recyklingowi poddawane jest ponad 140.000 ton zużytych opon rocznie, co pozwala na bycie największą tego typu Grupą w Europie środkowo – wschodniej.

Więcej o firmie: https://recykl.pl

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top