Znak budowlany dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych

Audyt
komunikat
CFF GmbH & Co. KG
Published: czw., 03/24/2022 - 11:14

W nawiązaniu do rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, które między innymi od 01.01.2022 roku nakazuje znakowanie znakiem budowlanym również wszystkie dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych, miło jest nam poinformować, że w dniu 15 marca br. zakończył się audyt z wynikiem pozytywnym zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w zakładzie CFF GmbH & Co. KG znajdującym się w Ilmenau OT Gehren. Dzięki czemu został wydany:

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI  o nr 202-UWB-534

Certyfikat ten odnosi się do wyrobów budowlanych będących dodatkami celulozowymi do mieszanek mineralno-asfaltowych TOPCEL i TOPCEL G, które są dokładnie opisane w KRAJOWEJ OCENIE TECHNICZNEJ o nr IBDIM-KOT-2022/0802 wydanie 1.

Według słów naszego członka pana Marka Jastrzębskiego, który jest doradcą firmy CFF GmbH & Co. KG w Polsce: „Szlak został przetarty i wszystkim następnym powinno być teraz łatwiej".

Co do zasadności zaliczenia dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych do wyrobów budowlanych pan Marek Jastrzębski nie chciał się wypowiedzieć, lecz wszystkim zainteresowanym członkom PSWNA może przedstawić sam proces uzyskiwania KOT i ZKP telefonicznie 884882110 lub mailowo cff@mjgrupa.pl

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top