Podsumowanie spotkania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2021.

GDDKiA
Konferencje
Published: czw., 02/03/2022 - 11:02

Tydzień temu przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych wzięli udział w spotkaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowującym 2021 roku oraz wytyczającym nowe plany i wyzwania w 2022 roku.

W spotkaniu w formie hybrydowej udział wzięli m.in. wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, wraz ze współpracownikami, oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Nie zabrakło także reprezentantów firm wykonawczych i sprawujących nadzór na inwestycjach oraz przedstawicieli innych stowarzyszeń branżowych. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad oraz pracownicy GDDKiA.

Załączamy link do strony GDDKiA, gdzie znajduje się pełna relacja tekstowa ze spotkania wraz z prezentacją multimedialną: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top